Juntaro Mitsukawa, 5

  Juntaro Mitsukawa, 5

-:

22 590 .

5 : , , , . . . . . - .

Kataba - 210 0,35 36-45 0,45 0,9 400

Kataba -

210

0,35

36-45

0,45

2

400

Kataba -

210

0,35

36-45

0,5

1,2

400

Kugihiki -

195

0,35

36-40

------

0,8

355

Mawashibiki -

125

0,5

12

------

1,1

255


: