Juntaro Mitsukawa, 5

22 590 .

                          

5 : , , , . . . . . - .

240 , , 4

13 990 .

                          

. : Ryoba ;  Dozuki ;  Kataba ;  Dozuki (white silver steel).  ( ) . -.

Fine Saws, 3

11 990 .

                          

. : Ryoba ; Dozuki ;  Kataba . ( ) .

180, , 4

10 490 .

                          

, , , . - 180 , 395 .

180 , , 3

7 495 .

                          

3 180 , . - Dozuki Universal 712110 * *. - Ryoba 712114 c - Kataba Super Hard 712113, , . .

, 180 , , 3

7 491 .

                          

3 180 , . Dozuki Universal 712848 . Ryoba 712849 c Kataba 712845, , . .

: 1 2