125 , Ryoba,

  125 , Ryoba,
  125 , Ryoba,

-:

1 079 .

: 00002513

125 , Ryoba,

. ( 1.3/1.0 ) . (0.3 ) . , . 125 , 30 . - 270 . .