- Garlick/Lynx, 508 (20")

- Garlick/Lynx, 508  (20")

:

-:

- Garlick;Lynx, 508 (20")

. . . . . 4- . , . .

Lynx Handsaw 8 tpi (8 ) . Lynx Panelsaw 10 tpi . Lynx Rip 4,5 tpi . 508 .